Visie

‘De schoonheid van de vlinder herinnert ons aan transformerende processen. Zijn er op dit moment zaken die lijken te stagneren? Realiseert u zich dan, dat er zich achter het zichtbare een transformatie plaatsvindt. De benauwende cocon staat op het punt van barsten. De vlinder is de geest en heeft het vermogen om de geest te kennen of te veranderen. Het is de kunst om van gedaante te wisselen’.

Bovenstaande komt uit de leer van de Native Americans (indianen) en is een beschrijving van het totemdier, de vlinder. Totemdieren, of krachtdieren, staan symbool voor specifieke eigenschappen. Voor mij een enorme inspiratie om de pijlstaartvlinder als basis voor mijn logo en visie te kiezen. De pijlstaartvlinder, geeft met haar vorm richting en staat voor transitie en verandering.

Bedrijfsvoering in publieke organisaties is een voortdurende veranderende wereld. De dynamiek die dit met zich meebrengt, vind ik een heerlijke omgeving om in te werken en vraagt om steeds slimmer te organiseren. De financiële producten van de gemeentelijke planning & control cyclus, zijn onderhevig aan een continu proces van doorontwikkeling, om beleidsdoelstellingen uit gemeentelijke programma’s, helder en transparant te blijven presenteren. De schoonheid van transformatie, verandering begeleiden en mensen stimuleren in hun ontwikkeling, dat past mij.

Puttenaar interim en advies staat voor verandering, geeft richting en biedt financieel comfort, zodat u op basis van goede informatie de juiste beslissingen kan blijven nemen.